Về Đầu Trang
Tôm càng xanh (Xem thực đơn)

Tôm càng xanh (Xem thực đơn)

 Ngày đăng: 7/30/2015 9:20:00 AM


Bảng giá thực đơn tôm càng xanh

Giá theo thời giá.

- Tôm càng xanh nướng mọi.

- Tôm càng xanh rang muối.

- Tôm cang xanh rang me.