Về Đầu Trang
Cải mầm (Xem thực đơn)

Cải mầm (Xem thực đơn)

 Ngày đăng: 7/30/2015 9:12:00 AM


Bảng giá món cải tại Ao Đôi.

- Cải mấm trộn cá Ngừ

- Cải mầm trộn cá Mòi

- Cải mầm trộn thịt bò